۱۰۰متر دو خواب با وام ۴۵۰میلیون تومانی بانکی بازپرداخت سه ساله

۱۰۰متر دو خواب با وام ۴۵۰میلیون تومانی بانکی بازپرداخت سه ساله درخواست مالکیت شده

سرمایه گذاری

میانگین دیدگاه

توضیحات

آغاز پذیره نویسی پروژه یاران با پیش پرداخت ۲۷۵ میلیونی و اقساط ۶۰میلیونی پنج ماه قابلیت گرفتن وام ۴۵۰میلیونی از بانک تحویل سه و نیم ساله قربانپور

تصاویر