کلینیک تخصصی طب پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه

کلینیک تخصصی طب پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه درخواست مالکیت شده

میانگین دیدگاه

توضیحات

کلینیک تخصصی طب. وپیشگیری و ارتقای سلامت جامعه با دپارتمان های مشاوره،تغذیه، ورزش و… آماده ی ارائه ی. خدمات به افراد چاق می باشد

تصاویر