پخش و تولید پارچه های لباس بیمار

پخش و تولید پارچه های لباس بیمار درخواست مالکیت شده

پارچه بیمارستانی

میانگین دیدگاه

توضیحات

پخش و تولید پارچه های لباس بیمار(بیمارستانی)

_تترون

_فلامنت

_پنبه ایی

در رنگهای:

_ابی

_سفید

_صورتی

و (رنگای خاص)

بصورت رول و طاقه ایی

#متقال_یگانه

#متقال_نگین

#متقال_صدرصد_پنبه_ایی

#تولیدمتقال

#بافت_متقال

آگهی دهنده

تصاویر