پخش و تولید پارچه لباس های بیمار

پخش و تولید پارچه لباس های بیمار درخواست مالکیت شده

بیمارستانی

میانگین دیدگاه

توضیحات

پخش و تولید پارچه های لباس های بیمار

پارچه بیمارستانی:

_تترون

_فلامنت

_پنبه ایی

رنگهای:

_ابی

_سفید

_صورتی

رنگهای خاص

بصورت رول و طاقه ایی

#متقال

#متقال_یگانه

#متقال_نگین

#متقال_صدرصد_پنبه

#تولیدمتقال

تصاویر