مشاور حقوقی نماینده حقوقی

مشاور حقوقی نماینده حقوقی درخواست مالکیت شده

میانگین دیدگاه

توضیحات

*نماینده شرکت های خصوصی* 

1:توانایی انجام کلیه امور مشاوره در کلیه زمینها 

2:تنظیم لوایح حقوقی وکیفری ، دفاعیات ، جوابیه ، اظهارات،  

3:تنظیم انواع قراردادها ، 

4:امادگی هم کاری در تمامی زمینها با افراد وشرکتها به صورت موردی ویا سازمانی

 *«09358940656»*

تصاویر

آگهی دهنده

اطلاعات کسب و کار

دسته بندی ها

نقشه