مسلط به متلب و پایتون

مسلط به متلب و پایتون درخواست مالکیت شده

متلب ،پایتون

میانگین دیدگاه

توضیحات

با سلام جهت انجام پروژه های شرکت به تعدادی نیروی حرفه ای مسلط به متلب و پایتون نیازمندیم.

مسلط به متلب و پایتون

پروژه ها دانشگاهی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر به واتساپ پیام دهید

تصاویر