لوازم پزشکی

لوازم پزشکی درخواست مالکیت شده

لوازم پزشکی آس طب

میانگین دیدگاه

توضیحات

لوازم پزشکی

موارد مذکور تنها بخش کوچکی از تجهیزات پزشکی بیمارستانی است که موارد مصرف و کاربرد بسیاری دارند. از متداول ترین تجهیزات پزشکی خانگی می توان وسایل تزریقات، وسایل پانسمان، تست‌های بارداری، دستکش و … را نام برد.

تصاویر

آگهی دهنده

نقشه