فروشنده قیر ناخالص استخری

فروشنده قیر ناخالص استخری درخواست مالکیت شده

تناژ حدود ۸ تا ۹ هزار تن می باشد.

میانگین دیدگاه

توضیحات

قیر ۶۰/۷۰ استخری پتروشیمی تبریز ناخالص دارای برگه آنالیز و فیلم وعکس چنانچه خریدار مایل بود با واتساپ ارسال خواهد شد

تصاویر

آگهی دهنده

دسته بندی ها

نقشه