دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه

دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه درخواست مالکیت شده

دوربین مداربسته

میانگین دیدگاه

توضیحات

شرکت نظارت گستر امن خاورمیانه

پیشرو در ارائه آخرین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه سیستم های

نظارت تصویری و امنیتی، شبکه های کامپیوتری ، مخابراتی ، راه بند

و همچ نین م شاوره و پیمان کاری ار گان های دول تی و شرکت های خصو صی

می با شد. ما آ خرین ف ناوری های روز دن یا را با تک یه بر تخ صص و

دانش کارشناسان و مهندسین به کار گرفته ایم تا بهترین عملکرد را

در ایجاد رضایت مشتری فراهم آوریم.

فروش دوربین مداربسته

Hikvision

VIVOTEK

UNIVIEW

SONY

ACTI

AXIS

دستگاه ها و تجهیزات ذخیزه سازی

QNAP.asus

HP

WESTERN

Seagate

SAS

دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه

تصاویر

آگهی دهنده

دسته بندی ها

آمار

0 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه
0 اشتراک گذاری

نقشه