دستگاه پرکن سیلندر پستونی

دستگاه پرکن سیلندر پستونی درخواست مالکیت شده

دستگاه پرکن، دستگاه پرکن سیلندر، دستگاه، بسته بندی

میانگین دیدگاه

توضیحات

⭕ دستگاه پرکن سیلندر پستونی

⬅️ مناسب برای مایعات رقیق و غلیظ

⬅️ تمام استیل

⬅️ پدالی

⬅️ با تابلو برق

⬅️ تر و تمیز

تصاویر