ثبت نام ورزش کوتاه قامتان

ثبت نام ورزش کوتاه قامتان درخواست مالکیت شده

کوتاه قامتان

میانگین دیدگاه

توضیحات

ثبت نام

ورزش کوتاه قامتان

انجمن کوتاه قامتان اردبیل درنظرداردبرای کوتاه قامتان دررشته فوتسال مسابقه تشکیل دهدکوتاه قامتان علاقه مندبه ورزش میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تلفن۰۹۱۴۷۴۴۶۵۶۰تماس حاصل نمایند آخرین مهلت ثبت نام ۲۵مرداد زمان برگزاری مسابقه شهریورماه روزهای تمرین دوشنبه وچهارشنبه ساعت تمرین ازساعت۱۲:۳۰الی۱۴:۰۰سالن بنیادشهیدواقع درمیدان توحید

تصاویر

آگهی دهنده

دسته بندی ها

نقشه