الیاف سرامیک چینی خورد شده

الیاف سرامیک چینی خورد شده درخواست مالکیت شده

میانگین دیدگاه

توضیحات

الیاف سرامیک چینی

مناسب لنت ترمز سرامیکی و نیمه سرامیکی و عایق کاری کوره های دما بالا

مقاومت حرارتی تا 1100 درجه سانتی گراد

تصاویر