استخدام نیروی اقا و خانم درمجموعه اسنپ اکسپرس

استخدام نیروی اقا و خانم درمجموعه اسنپ اکسپرس درخواست مالکیت شده

میانگین دیدگاه

توضیحات

استخدام نیروی اقا و خانم

در مجموعه فروشگاهی اسنپ اکسپرس با حقوق بالا و مزایای عالی بیمه و بیمه تکمیلی اضافه کاری و پاداش امکان پیشرفت شغلی

تصاویر

آگهی دهنده

دسته بندی ها

نقشه