ارائه مشاوره رایگان و خدمات تخصصی در امور ثبتی

ارائه مشاوره رایگان و خدمات تخصصی در امور ثبتی درخواست مالکیت شده

ثبت شرکت-

میانگین دیدگاه

توضیحات

ثبت شرکت ها ( مسئولیت محدود-سهامی خاص-و…) اعمال تغییرات، انحلال و ختم تصفیه، ثبت برند و لگو ، کارت بازرگانی و عضویت اتاق اخذ مجوزها ثبت طرح صنعتی و اختراع تنظیم اظهارنامه مالیاتی اخذ دفاتر قانونی توسط کارشناس ارشد حقوق * ضمنا مشاوره امور ثبت شرکت ها و مشاوره مالیاتی اشخاص حقوقی رایگان میباشد.

ارائه مشاوره رایگان و خدمات تخصصی در امور ثبتی

تصاویر