آموزشگاه کرم سازی ماد

آموزشگاه کرم سازی ماد درخواست مالکیت شده

#کرم سازی گیاهی #کرم سازی # کرم # آموزش کرم سازی

میانگین دیدگاه

توضیحات

آموزشگاه کرم سازی ماد

برگزاری کلاسهای :

کرم سازی گیاهی

روغن گیری گیاهی

صابون سازی گیاهی

با مدرک فنی وحرفه ای

دروه ای تخصصی ویژه بازار کار

اطلاعات بیشتر

تصاویر