جستجوی پیشرفته 

شغلrss

معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
photo_۲۰۱۸-۰۵-۲۹_۱۲-۴۲-۱۴
کرج
توضیحات
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
photo_2017-09-24_17-48-59
ایران
توضیحات
دعوت به همکاری
0.00 (0 رای)
800500
ایران
توضیحات
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
Untitled-1
توضیحات
 
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
sign
جورجیا
توضیحات
برای فروش جدید
0.00 (0 رای)
20190409_141816
توضیحات
 
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
9
جورجیا
توضیحات
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
sar barg 13
توضیحات
دعوت به همکاری
0.00 (0 رای)
یزد
توضیحات
معرفی کسب و کار جدید
0.00 (0 رای)
کرج
توضیحات
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
ازمیر
توضیحات
دعوت به همکاری
0.00 (0 رای)
ایران
توضیحات
دعوت به همکاری
0.00 (0 رای)
36
تهران
توضیحات
دعوت به همکاری جدید
0.00 (0 رای)
تهران
توضیحات
معرفی کسب و کار
0.00 (0 رای)
7
جورجیا
توضیحات

 

چطور آگهی را به انگلیسی صحیح بنویسیم؟

قبل از هر چیز در اینجا جواب این سوال که چرا در نوشتن کلمه Augahi بعد از حرف A، حرف U قرار گرفته است را می دهیم. دلیل این است که در انگلیسی صحیح برای خواندن A به منظور آوای ( آ )، باید بعد از آن حرف U قرار بگیرد. نظیر کلماتی مانند August, Autumn . Auto. Audio.